Har du både timanställda och anställda samt saknar överblick över timebalance och övertid?

Använd Smartplans timebalance för att samla alla dina anställdas tider på ett ställe. Schemalägg dina anställda eller låt dem registrera sina tider i Smartplan och få kontroll över deras timebalance, övertid, konto och standard.

Övertid, flexkonto, timkonto och timebank. Kärt barn har många namn. Använd Smartplan för att få en överblick.

Aktivera timebalancen på ditt Smartplankonto och välj hur din timebalance ska beräknas. Arbetade timmar minus standarden, schemalagda timmar minus standarden eller arbetade timmar minus schemalagda timmar. Sedan väljer du bara om medarbetarna själva ska kunna se sin egen timebalance och därefter är du redo att starta upp balancen på medarbetarna.

Du bestämmer vem du vill föra en timebalance för.

Välj vilka medarbetare du vill ska ha ett timkonto som Smartplan kan beräkna balancen på. När du aktiverar kontot så väljer du en timstandard och huruvida standarden gäller för en vecka eller för en månad. Du kan även skriva över den allmänna uträkningen ifall vissa av de anställda behöver få balancen beräknad på ett specifikt sätt.

Få detaljerna så att du kan få en bättre överblick. Följ hur vi beräknar balancen.

När du öppnar upp en anställds konto kan du få en fullständig redogörelse för beräkningen av timebalancen och på så sätt kan du enkelt följa hur Smartplan har kommit fram till antalet timmar. Skapa ersättning för att påverka balancen.

Timebalancen är helt integrerad i Smartplan, så att du alltid kan följa den.

Få full överblick över de anställdas timebalance när du öppnar upp Smartplans timuppslag. På samma ställe där du ser alla tider, har du överblick över balancen. Klicka på en timebalance för att se hur den har beräknats.

Prag Copenhagen Logo

“När arbetsschemat är lagt och dagarna rullar på, håller Smartplan koll på mina anställdas tider så att jag enkelt kan köra lön genom att dra en fil till mitt lönesystem. Jag sparar enormt mycket tid och kan vara säker på att lönerna stämmer. ”

Allt du behöver för att hålla reda på dina anställdas timkonton och övertid

Hantera ledighet

Använd Smartplans frånvarofunktion för att registrera frånvaron så att timebalancen minskar. Medarbetaren skapar sin ledighet i Smartplan varefter handläggaren godkänner eller avslår den. På samma gång tas ett beslut om timmarna ska räknas eller inte.

Skapa ersättning

Om övertiden utbetalas som lön kan du skapa en ersättning för att minska timebalancen.

Vecko- eller månadsstandard

Du bestämmer om medarbetarnas standard ska beräknas veckovis eller månadsvis. Välj ett startdatum så håller Smartplan ett öga på balancen därifrån.

Typiska frågor kring timebalance med Smartplan

Gör ditt schema online på bara 2 min. Prova Smartplan gratis.

Varför är Smartplan något för ditt företag?

Vi gör jobbet åt dig

Upplever du att det är krångligt att byta från Excel eller ditt nuvarande system behöver du inte oroa dig. Med Smartplan kommer du igång inom några minuter.

Flexibilitet, bekvämlighet och enkelhet

Smartplan är verktyget för lätt och flexibel schemaläggning. Lär dig vårt enkla system i dag.

För att priset spelar roll

Låga priser och inga förpliktelser är viktigt för dig och du behöver inte en massa onödiga verktyg.