Se lönekostnader direkt i Smartplan

Det är nu möjligt att beräkna lönekostnader direkt i Smartplan, så att du alltid kan hålla koll på hur mycket lön du ska betala ut. Detta gäller inte bara för de anställdas arbetade timmar, utan även för framtida pass, baserat på din schemaläggning.

Lönefunktionen är en av de mindre kända funktionerna i Smartplan. Men eftersom alla uppgifter om dina anställda redan samlas in, är det ju rimligt att kunna använda dessa för att göra dina månatliga löneutbetalningar ännu enklare. Genom att förbättra vår lönefunktion lite i taget hoppas vi kunna göra den ännu mer tilltalande för många av våra kunder.

Vi har nu lagt till en beräkningsmotor i lönefunktionen som en del av den processen. Som du kanske minns från när du skapade dina löneinställningar, var det tidigare bara möjligt att lägga till en specifik lönetyp (ofta en specifik lönekod från ett lönesystem). I vår löneexport fick du sedan information om hur många timmar dina anställda har arbetat med varje lönetyp.

Från och med nu har du istället möjlighet att definiera det exakta värdet för varje lönetyp, dvs. timlönen. Du kan fortfarande välja att lägga till en löneart utöver timlönen i dina löneinställningar, men från och med nu är detta valfritt.

Det innebär att du inte längre nödvändigtvis tilldelar dina anställda lönetyper, utan istället faktiska löner. Precis som med lönetyperna kan du naturligtvis också tilldela dina anställda olika lönesatser baserat på deras olika jobbtyper.

Ändringen gäller även lönetillägg och frånvaroregistrering, men här kommer du inte bara kunna lägga till lönesatser, utan du kan också lägga till en procentsats. Det är vanligt att ersättningar betalas ut som en procentandel av grundlönen. Det innebär att Smartplan kan beräkna tillägget proportionellt utifrån vilken typ av lön den anställde har. Om du har ställt in olika lönesatser baserat på dina anställdas arbetstyper kommer vårt system naturligtvis också att ta hänsyn till detta.

 

Ett helt nytt gränssnitt för “timmar och löner”

Menyalternativet “Timmar och löner” har fått ett nytt utseende som vi hoppas ska ge dig en ännu bättre överblick och en mer intuitiv upplevelse.

Den största skillnaden är att timpriser och löneberäkningar nu har integrerats direkt i timöversikten. När lönefunktionen är aktiverad på ett konto kommer det från och med nu att finnas en extra kolumn i översikten, där det är möjligt att se lönekostnaderna för varje anställd under den valda perioden:

Översikten på sidan, som nu finns till vänster, innehåller också de totala lönekostnaderna för den valda perioden. Här kan du se hur de arbetade timmarna skiljer sig från de schemalagda timmarna och hur detta påverkar lönekostnaderna:

Genom att inkludera lönedata i menyalternativet “Timmar och löner” blir schemaläggningsprocessen mycket mer kostnadseffektiv för alla våra Smartplan Plus-kunder - även de som normalt inte använder löneexporten. Den som ansvarar för schemaläggning av pass och registrering av arbetstimmar vill sannolikt också veta hur schemaläggningen påverkar lönekostnaderna. Nu kan de se detta direkt i “Timmar och löner”.

 

Lönedata behöver din fulla uppmärksamhet

Trots att den nya funktionen är utformad för att göra lönekörningen ännu enklare, tar den inte bort ditt ansvar att dubbelkontrollera de anställdas timmar och lönesatser. När du arbetar med uppgifter som arbetstimmar och löner är det därför viktigt att du alltid gör det på ett ansvarsfullt sätt och med särskild försiktighet.

Vi är dock övertygade om att det nya tillägget till Smartplan kommer att göra livet enklare för många av våra kunder.

Har du några frågor om hur uppdateringen påverkar din tidigare lönekörning i Smartplan? Eller vill du kanske börja sköta löneadministrationen från Smartplan på grund av uppdateringen? Oavsett vilket, är du välkommen att kontakta oss med dina frågor. Detta kan du göra via e-post (support@trysmartplan.com) eller via chatt.

Varför är Smartplan något för ditt företag?

Vi gör jobbet åt dig

Upplever du att det är krångligt att byta från Excel eller ditt nuvarande system behöver du inte oroa dig. Med Smartplan kommer du igång inom några minuter.

Flexibilitet, bekvämlighet och enkelhet

Smartplan är verktyget för lätt och flexibel schemaläggning. Lär dig vårt enkla system i dag.

För att priset spelar roll

Låga priser och inga förpliktelser är viktigt för dig och du behöver inte en massa onödiga verktyg.