Har du både timanställda och anställda samt saknar överblick över timbalans och övertid?

Använd Smartplans timbalans för att samla alla dina anställdas tider på ett ställe. Schemalägg dina anställda eller låt dem registrera sina tider i Smartplan och få kontroll över deras timbalans, övertid, konto och standard.

Övertid, flexkonto, timkonto och timebank. Kärt barn har många namn. Använd Smartplan för att få en överblick.

Aktivera timbalansen på ditt Smartplankonto och välj hur din timbalans ska beräknas. Arbetade timmar minus standarden, schemalagda timmar minus standarden eller arbetade timmar minus schemalagda timmar. Sedan väljer du bara om medarbetarna själva ska kunna se sin egen timbalans och därefter är du redo att starta upp balansen på medarbetarna.

Du bestämmer vem du vill föra en timbalans för.

Välj vilka medarbetare du vill ska ha ett timkonto som Smartplan kan beräkna balansen på. När du aktiverar kontot så väljer du en timstandard och huruvida standarden gäller för en vecka eller för en månad. Du kan även skriva över den allmänna uträkningen ifall vissa av de anställda behöver få balansen beräknad på ett specifikt sätt.

Få detaljerna så att du kan få en bättre överblick. Följ hur vi beräknar balansen.

När du öppnar upp en anställds konto kan du få en fullständig redogörelse för beräkningen av timbalansen och på så sätt kan du enkelt följa hur Smartplan har kommit fram till antalet timmar. Skapa ersättning för att påverka balansen.

Timbalansen är helt integrerad i Smartplan, så att du alltid kan följa den.

Få full överblick över de anställdas timbalanser när du öppnar upp Smartplans timuppslag. På samma ställe där du ser alla tider, har du överblick över balansen. Klicka på en timbalans för att se hur den har beräknats.

Prag Copenhagen Logo

“När arbetsschemat är lagt och dagarna rullar på, håller Smartplan koll på mina anställdas tider så att jag enkelt kan köra lön genom att dra en fil till mitt lönesystem. Jag sparar enormt mycket tid och kan vara säker på att lönerna stämmer. ”

Allt du behöver för att hålla reda på dina anställdas timkonton och övertid

Hantera ledighet

Använd Smartplans frånvarofunktion för att registrera frånvaron så att time balansen minskar. Medarbetaren skapar sin ledighet i Smartplan varefter handläggaren godkänner eller avslår den. På samma gång tas ett beslut om timmarna ska räknas eller inte.

Skapa ersättning

Om övertiden utbetalas som lön kan du skapa en ersättning för att minska time balansen.

Vecko- eller månadsstandard

Du bestämmer om medarbetarnas standard ska beräknas veckovis eller månadsvis. Välj ett startdatum så håller Smartplan ett öga på balansen därifrån.

Typiska frågor kring timbalans med Smartplan

Gör ditt schema online på bara 2 min. Prova Smartplan gratis.

Varför är Smartplan något för ditt företag?

Vi gör jobbet åt dig

Upplever du att det är krångligt att byta från Excel eller ditt nuvarande system behöver du inte oroa dig. Med Smartplan kommer du igång inom några minuter.

Flexibilitet, bekvämlighet och enkelhet

Smartplan är verktyget för lätt och flexibel schemaläggning. Lär dig vårt enkla system i dag.

För att priset spelar roll

Låga priser och inga förpliktelser är viktigt för dig och du behöver inte en massa onödiga verktyg.